Wielkie jesienne liczenie rowerzystów 2018

W dniach 18 (wtorek) oraz 20 (czwartek) września 2018 r. w godzinach 7-9 i 15-17 zorganizowaliśmy kolejną edycję badania ruchu rowerowego w Szczecinie.

Badanie prowadzone było w 5 punktach miasta:

 • Mieszka I na wysokości wiaduktu kolejowego,
 • Mickiewicza na wysokości wiaduktu kolejowego,
 • Zamenhofa,
 • skrzyżowanie al. Papieża Jana Pawła II i ul. Wielkopolskiej,
 • skrzyżowanie ul. Krasińskiego i ul. Przyjaciół Żołnierza (nowe miejsce).

Liczenie jak zwykle polegało na zaznaczeniu na specjalnie przygotowanej karcie z wydrukowanym kształtem skrzyżowania (lub ulicy) kierunku, z którego nadjechał rowerzysta, i w którym kierunku pojechał.

Wnioski z badania:

 • Na podstawie badań obserwujemy, że poziom ruchu rowerowego utrzymuje się na stałym poziomie (od 4 lat).
 • Udział roweru publicznego (Bike_S) w sumie wszystkich przejazdów jest mały i wynosi 9,7% wszystkich podróży.
 • Szacujemy, że udział w całym ruchu rowerów publicznych Bike_S spadł znacząco tj. o ok. połowę, jednak nie wpłynęło to na ogólną sumę podróży, która jest bardzo podobna jak w poprzednich latach. Oznacza to przyrost liczby osób używających własny rower.
 • Na wszystkich punktach pomiaru występują dysproporcje podróży popołudniowych w stosunku do porannych. Popołudniu mamy do czynienia
  z ruchem rekreacyjnym.
 • Przebudowa ul. Jagiellońskiej nie wpłynęła na liczbę podróży rowerowych na pl. Zamenhofa. Jest ona na takim samym poziomie jak przed przebudową.

 

Pobierz:

Prezentacja podsumowująca liczenie 2018