Ankieta wyborcza stowarzyszenia Rowerowy Szczecin

Przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi postanowiliśmy zebrać od wszystkich kandydatów na Prezydenta Szczecina konkretne deklaracje odnośnie ich planów, postulatów, opinii oraz założeń programowych dotyczących polityki transportowej i rozwoju komunikacji rowerowej w naszym mieście.

W tym celu przesłaliśmy wszystkim kandydatom krótką ankietę. W ankiecie poprosiliśmy o konkretne odpowiedzi (max. 100 słów/pytanie), oraz wyznaczyliśmy termin ich przesyłania – do 24 września 2018.

Aby zachować bezstronność, chcemy najpierw zebrać odpowiedzi, a potem w drodze losowania publikować je na naszej stronie. – Stąd decyzja o wyznaczeniu max. terminu na nadsyłanie wypełnionych ankiet.

A oto pytania jakie zadaliśmy kandydatom:

1. Prosimy o scharakteryzowanie przyszłej polityki transportowej Szczecina.
2. Czy w strukturach Urzędu Miasta zostanie powołany zespół mobilności aktywnej?
3. Czy w Szczecinie zostanie wprowadzona strefa czystego transportu?
4. Jak, w nadchodzącej kadencji, będzie wyglądać polityka parkingowa w Szczecinie?
5. Jakie, konkretne, inwestycje rowerowe zostaną zrealizowane podczas przyszłej kadencji?
– Prosimy podać lokalizacje i rodzaj inwestycji.
6. Prosimy o komentarz w sprawie rezygnacji Miasta z realizacji planowanych w budżecie na 2018 inwestycji w infrastrukturę rowerową w mieście.