Quo vadis Placu Orła Białego

Jako niezależna organizacja pozarządowa obserwowaliśmy przez cały ubiegły rok testy zmian (prototypowanie) na placu Orła Białego. Obserwowane działania Urzędu Miasta, który wyrażał chęć zmiany formy i funkcji placu, były dla nas dobrym prognostykiem na przyszłość. Prototypowanie zapowiedziano jako wstęp do procesu przywrócenia funkcji przestrzeni miejskiej z jej różnorodnymi przejawami, czyli do stworzenia głównego placu Starego … Czytaj więcej

Wnioskujemy o likwidację by-passa za którym doszło do wypadku

W związku z tragicznym wypadkiem w dniu 5 marca 2020 apelujemy o zmianę podejścia do projektowania infrastruktury drogowej. Dobrze zarządzane miasta budują infrastrukturę mając na uwadze, że człowiek nie jest ewolucyjnie dostosowany do jeżdżenia samochodem, nie umie tego robić w sposób całkowicie bezpieczny. Dobra infrastruktura uniemożliwia popełnianie błędów przez jej użytkowników lub minimalizuje ich skutki. … Czytaj więcej

Wniosek o posadzenie nowych drzew w centrum Szczecina

Tegoroczna łagodna zima oznaczała brak konieczności odśnieżania miasta. Pługi, piaskarki i służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie miasta, nie wyjeżdżały na ulice Szczecina prawdopodobnie ani razu w sezonie zimowym 2019/2020. Z informacji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jaką otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze zapytanie o informację publiczną wynika, iż na sezon 2019/2020 podpisano umowy na kwotę … Czytaj więcej

Alarmujemy w sprawie niezgodności z mpzp projektem remontu al. Jana Pawła II

W związku z planowanym remontem nawierzchni ulicy Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Felczaka – pl Grunwaldzki pragniemy zauważyć, że projekt, który został nam przekazany 13 grudnia 2019 na podstawie wniosku o informację publiczną jest niezgodny z postanowieniami MPZP: UCHWAŁA NR XI/233/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 września 2011 r. w sprawie Miejscowego … Czytaj więcej

Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ul. Kuśnierskiej

W związku z ciągłymi działaniami Gminy Miasto Szczecin związanymi z promowaniem aktywnego transportu na terenie Szczecina wnioskujemy o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd w ciągu ul. Kuśnierskiej. Uzasadnienie: W ramach prototypowania zmian w obrębie pl. Orła Białego udostępniono kilka jednokierunkowych ulic dla kontraruchu rowerowego. Znacząco poprawiło to dostępność Starego Miasta. Rozwiązania te są bezpieczne i … Czytaj więcej

Wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Felczaka w osi al. Jana Pawała II

W związku z planowanym remontem al. Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Felczaka a pl. Grunwaldzkim wnioskujemy o zmianę organizacji ruchu na pl. Armii Krajowej, polegającą na wyznaczeniu przejścia dla pieszych, przez ul. Felczaka, w osi al. Jana Pawła II tj. na wprost wejścia głównego do Urzędu Miasta. Za taką zmianą przemawiają: Przywrócenie, w … Czytaj więcej

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie przyszłości roweru publicznego w Szczecinie

Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin od samego początku przygląda się idei roweru publicznego. Szczeciński rower publiczny pod nazwą Bike_S powstał 6 lat temu. Konsultując kształt pierwszego etapu budowy systemu mieliśmy wątpliwości co do wypuszczania nowych rowerzystów na miasto, które nie posiada spójnej infrastruktury rowerowej. Na początku spodziewaliśmy się, że może być to impulsem do budowy systemu tras … Czytaj więcej

Wniosek nowa kładka na dworcu Szczecin Pogodno – również dla rowerów tak jak zakładało to PFU.

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi rezygnacji z budowy pochylni w ramach budowy nowej kładki nad torami w rejonie dworca kolejowego Szczecin Pogodno zwracamy się z wnioskiem o powrót do pierwotnej koncepcji zawartej w PFU. Wykonanie pochylni pozwoli na pokonywanie kładki rowerem. Projektowana kładka może być istotnym elementem komunikacji rowerowej pomiędzy Śródmieściem a … Czytaj więcej

Dlaczego jesteśmy zawiedzeni proponowaną wizją przebudowy placu Orła Białego?

Stanowisko-opinia na temat proponowanych zmian stowarzyszenia Rowerowy Szczecin Zwycięska koncepcja pl. Orła Białego zakłada podział placu na trzy strefy: placu wokół fontanny, trawnika ujętego w szpalery istniejących drzew w miejscu nieistniejącego kwartału zabudowy staromiejskiej oraz rozległego parkingu okalającego plac z trzech stron. W sumie na terenie placu zaplanowano prawie 100 miejsc parkingowych. Owe trzy wydzielone … Czytaj więcej