Ankieta wyborcza Rowerowego Szczecina

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi,
Zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów na Prezydenta Miasta Szczecin
z 6 pytaniami dotyczącymi polityki transportowej w naszym mieście.

Były to pytania:

1. Prosimy o scharakteryzowanie przyszłej polityki transportowej Szczecina.
2. Czy w strukturach Urzędu Miasta zostanie powołany zespół mobilności aktywnej?
3. Czy w Szczecinie zostanie wprowadzona strefa czystego transportu?
4. Jak, w nadchodzącej kadencji, będzie wyglądać polityka parkingowa w Szczecinie?
5. Jakie, konkretne, inwestycje rowerowe zostaną zrealizowane podczas przyszłej kadencji? –
Prosimy podać lokalizacje i rodzaj inwestycji.
6. Prosimy o komentarz w sprawie rezygnacji Miasta z realizacji planowanych w budżecie na
2018 inwestycji w infrastrukturę rowerową w mieście.

Na nasze pytanie odpowiedzieli:

Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:

Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:

Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:

Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska

Na nasze pytania nie odpowiedzieli:

Piotr Krzystek – Komitet Bezpartyjni

Dawid Krystek – Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Odpowiedzi w kolejności losowej:

1. Prosimy o scharakteryzowanie przyszłej polityki transportowej Szczecina.

Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:
Liczba samochodów w Szczecinie z roku na rok rośnie, a czasy podróży szczecinian wciąż się wydłużają przez coraz bardziej uciążliwe zjawisko kongestii. Aby mu zapobiec musimy zahamować lawinowo rosnącą liczbę samochodów. W tym celu potrzebujemy odwrócenia priorytetów w planowaniu, zdecydowanie większe środki inwestując w komunikację miejską, w poruszaniu się po centrum dać priorytet pieszym, a także stworzyć spójną sieć dróg rowerowych, łączącą wszystkie osiedla.
_ _ _
Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:
Jestem zdania, że polityka transportowa miasta winna godzić potrzeby wszystkich użytkowników drogi. Szczególną uwagę zwróciłbym na sprawność ruchu, bezpieczeństwo, uprzywilejowanie m.in. pieszych i transportu publicznego.
_ _ _
Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska
Wiele mówi się o zrównoważonym rozwoju transportu, którego w Szczecinie obecnie brakuje. W pierwszej kolejności należy postawić na komunikację miejską. Doprowadzić jej częstotliwość i stan taboru do takiego który będzie mógł konkurować z podróżą własnym autem. Musimy naprawić system informatyczny który kosztował 55 mln i szybciej rozwijać sieć połączeń tramwajowych. Na prawobrzeżu doprowadzić pętlę tramwaju do ulicy Łubinowej, przedłużyć tramwaj do centrum handlowego Ster i połączyć Krzekowo-Bezrzecze – os. Zawadzkiego linią tramwajową biegnącą wzdłuż ul. 26 kwietnia. Nie można zapominać przy tym o rozwoju dróg rowerowych, tak aby umożliwić poruszanie się na dłuższych dystansach np. przejazd z os. Słonecznego do Centrum. Elementem uzupełniającym i znanym z wielu europejskich miast jest wprowadzenie car sharingu czyli usługi korzystania z publicznego auta. To rozwiązanie które możemy wprowadzić praktycznie bezkosztowo udostępniając miejsca parkingowe dla dedykowanych do tego firm.
_ _ _
Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:
Dużą uwagę przyłożymy do zapewnienia komfortowego poruszania się po mieście wszystkim użytkownikom ruchu. Analizując natężenie ruchu w godzinach szczytu czy porównując istniejące ścieżki rowerowe z faktycznymi ścieżkami po jakich poruszają się rowerzyści widzimy duże możliwości poprawy. Zmienimy też sposób funkcjonowania komunikacji miejskiej i w celu poprawy komfortu oraz dostępności transportu, dopuścimy do jej obsługi prywatne firmy, które będą mogły brać udział w przetargach na wieloletnią obsługę poszczególnych linii.

jąc miejsca parkingowe dla dedykowanych do tego firm.

2. Czy w strukturach Urzędu Miasta zostanie powołany zespół mobilności aktywnej?

Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:
Od kilku lat o zespole mobilności aktywnej i tzw. rzeczniku pieszych mówią radni PiS w Radzie Miasta Szczecin. Postulat utworzenia zespołu (na wzór gdańskiego) mobilności aktywnej znajduje się również w naszym programie.
_ _ _
Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:
Powołanie zespołu mobilności aktywnej w strukturach Urzędu Miasta w Szczecinie uważam za niezbędne. Do jego zadań należeć będzie między innymi koordynowanie działań, ukierunkowanych na konsekwentne wdrażanie zasad zrównoważonego transportu, likwidację barier architektonicznych, tworzenie spójnej i wysokojakościowej infrastruktury pieszej oraz rowerowej, wdrożenie i realizacja standardów pieszych, dbałość o realizację „wizji 0” (wypadków drogowych), prowadzenie akcji edukacyjnych i warsztatów promujących codzienne poruszanie się rowerem oraz pieszo do pracy i szkoły.
_ _ _
Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:
Nasz program zakłada stworzenie specjalnej rady, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie kompleksowych konsultacji społecznych w tym także dotyczących ruchu rowerowego. Przedstawiciel Rowerowego Szczecina na pewno otrzyma zaproszenie do udziału w takiej radzie.

Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska

Zdecydowanie tak. Powołam zespół ds. mobilności który zajmie się sprawami pieszych i rowerzystów. Zespół będzie dedykowany tylko i wyłącznie do prac nad poprawą infrastruktury i rozwiązań dla pieszych oraz rowerzystów. Oprócz planowania i nadzór inwestycji typowo pieszo-rowerowych, będzie również odpowiadał za konsultacje we wszystkich konsultacjach drogowych, tak aby każda nowa ulica była zaprojektowana i zbudowana z myślą nie tylko o samochodach. Zespół otrzyma przy tym oddzielny budżet do wprowadzania usprawnień w już istniejącej infrastrukturze pieszo-rowerowej.

3. Czy w Szczecinie zostanie wprowadzona strefa czystego transportu?

Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska
Jestem za skorzystaniem z nowych możliwości jakie daje prawo w tym zakresie. Pierwszym miejscem, które zdaje się idealnym dla wprowadzenia takiej strefy jest Plac Orła Białego oraz otaczające go uliczki, jak chociażby Tkacka. Kolejnym dobrym miejscem do wprowadzenia strefy czystego transportu jest teren Podzamcza. Dalszy rozwój tego typu stref wymaga poprawy dostępności alternatywnych rodzajów transportu, tak aby rezygnując z dojazdu samochodem można było z łatwością i na czas dojechać do celu.
_ _ _
Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:
Jak wiemy, ustawodawca dał możliwość tworzenia tzw. stref czystego transportu. Nie zauważam dzisiaj specjalnie intensywnego oczekiwania społecznego odnośnie wprowadzenia takiego rozwiązania w naszym mieście. Kiedy jednak takie sygnały od mieszkańców zaczną się pojawiać, wówczas we współpracy z fachowcami z zakresu ochrony środowiska i transportu, a przede wszystkim w szerokich konsultacjach społecznych, o tej sprawie zaczniemy rozmawiać, nie przesądzając z góry o przyjętym rozwiązaniu. To sprawa nowa i wymaga szczególnej ostrożności i konsensusu wypracowanego w drodze dialogu.
_ _ _
Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:
Szczecin jest bardzo rozległym miastem, w związku z czym najwygodniej poruszać się po nim samochodem. Jestem przeciwnikiem ograniczania ruchu samochodowego w mieście za wszelką cenę, bez stworzenia odpowiedniej alternatywy i infrastruktury.
_ _ _
Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:
Nie jestem przeciwnikiem stref czystego transportu, ale nie widzę obecnie zasadności wprowadzenia jej w Szczecinie. Jestem sceptycznie nastawiony do promowania w ten sposób aut o napędzie elektrycznym (czy wodorowym), ponieważ w dalszym ciągu nie rozwiąże to podstawowego problemu – zjawiska kongestii oraz przestrzeni, jaką samochody w mieście zajmują. Korzystniejszy bilans środowiskowy osiągniemy ograniczając liczbę aut, dbając o to, by jak najwięcej mieszkańców wybierało komunikację miejską, a także rower w codziennych podróżach. Ograniczenie wjazdu aut o wysokich parametrach emisji spalin możemy natomiast wprowadzić, wykorzystując narzędzia dostępne w ramach Strefy Płatnego Parkowania. Strefę czystego transportu traktuję jako opcję, nie priorytet.

 

4. Jak, w nadchodzącej kadencji, będzie wyglądać polityka parkingowa w Szczecinie?

Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:
Liczbę miejsc parkingowych przede wszystkim w obszarze Śródmieścia, Centrum oraz Starego Miasta należy ograniczyć, dając priorytet okolicznym mieszkańcom, wyznaczając dla nich strefy, w których tylko oni będą mogli zaparkować. Odzyskaną przestrzeń będziemy mogli zwrócić mieszkańcom w postaci szerokich traktów pieszych, bezpiecznych dróg rowerowych oraz czystego powietrza po wprowadzeniu zieleni i ograniczenia emisji spalin. Jednocześnie budowa kolejnych parkingów typu P&R uważam za bardzo istotne.
_ _ _
Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:
Problem miejsc parkingowych jest bardzo odczuwalny zarówno w centrum jak i na poszczególnych osiedlach, dlatego będziemy chcieli tworzyć dodatkowe miejsca parkingowe w mieście. W centrum przeanalizujemy możliwości techniczne, a gdy te okażą się sprzyjające stworzymy parking za szkołą Maciuś oraz podziemny parking pod pl. Żołnierza lub pod kamienicami. Na osiedlach tworzyć będziemy chowane pod ziemią parkingi, które podwoją ilość miejsc parkingowych.
_ _ _
Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:
Szczecin dzisiaj, o czym bardzo często mówią mi mieszkańcy, z którymi spotykam się w trakcie trwania kampanii wyborczej, przypomina jeden wielki parking. Duży parking znajdujący się na Prawobrzeżu, który miał być zaczątkiem systemu „parkuj i jedź” codziennie świeci pustkami. Oznacza to, że mieszkańcy wybierają jednak częściej własny transport aniżeli rozwiązania proponowane przez miasto. Uważam, że kolejne lokalizacje tego typu parkingów powinniśmy opierać na rzetelnych badaniach i dopiero wówczas należy takie parkingi budować. Myślę również, że w co najmniej trzech miejscach naszego miasta można myśleć o miejskich parkingowcach. Mam tu na myśli pl. Zawiszy przy dworcu głównym, gdzie można by zostawić samochód jadąc choćby służbowo pociągiem na jeden dzień do Warszawy, dalej teren przy ul. Staromłyńskiej, gdzie planowano wybudowanie parkingowca. Tam problem dotyczył bardziej tego, że ważna dla mieszkańców przychodnia miałaby zostać przeniesiona. Gdyby jednak udało się budować duży parking przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania przychodni, byłoby to dobrym rozwiązaniem. Warto też powrócić do pomysłu parkingowca w pobliżu Trasy Zamkowej. Dzisiejsze doświadczenie, kompletnie zastawionego przez samochody Starego Miasta, pokazuje, że ta lokalizacja w sposób szczególny cieszyłaby się powodzeniem.

___

Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska

Musimy przede wszystkim dać mieszkańcom alternatywę dla dojazdu do centrum. Potrzebujemy zbudowania przemyślanego systemu Park+Ride na obrzeżach i na głównych węzłach przesiadkowych, gdzie będzie możliwość zaparkowania samochodu i szybkiego dotarcia do miasta za pomocą tramwaju lub autobusu. Jednocześnie konieczne jest uporządkowanie miejsc parkingowych w centrum, tak aby miejsca do zaparkowania były czytelne i ograniczały dzikie parkowanie na trawnikach czy chodnikach.

 

5. Jakie, konkretne, inwestycje rowerowe zostaną zrealizowane podczas przyszłej kadencji? – Prosimy podać lokalizacje i rodzaj inwestycji.

Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska

Pustynią jeśli chodzi o ścieżki rowerowe są wszystkie osiedla prawobrzeżnej części Szczecina. Należy to zmienić w pierwszej kolejności. Jednocześnie chcę połączyć wszystkie kąpieliska w Szczecinie nowymi trasami rowerowymi. Będziemy mogli bezpiecznie dojechać rowerem pomiędzy Dąbiem, Dziewokliczem, Głębokim czy Arkonką, a jednocześnie otrzymamy pierwszą kompleksową sieć dróg rowerowych, łączącą odległe szczecińskie osiedla. W centrum konieczne jest uzupełnienie ścieżek rowerowych tak aby otrzymać 100% pokrycia osiedli Centrum, Śródmieście Północ i Stare Miasto. Przeprowadzę też budowę trasy rowerowej łączącej al. Piastów z ul. Mieszka I i Powstańców Wielkopolskich.

Wraz z systemami Park+Ride powinna powstać alternatywa dla jednośladów czyli Park+Bike. W Szczecinie nadal brakuje chronionych parkingów dla rowerów i pierwsze tego typu inwestycję będę chciał wprowadzić na stacjach szybkiego tramwaju na Prawobrzeżu z planem dalszej rozbudowy przy pętlach tramwajowych.

_ _ _
Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:

Na pewno warto przyspieszyć budowę drogi dla rowerów w ciągu al. Wojska Polskiego. Przy planowanym remoncie ul. Tama Pomorzańska i Szczawiowej będziemy również budowali wzdłuż tej osi infrastrukturę rowerową. Koniecznie również należy – najpierw w miejscach, gdzie ta droga nie nadaje się zupełnie do użytku (choćby przy Estakadzie Pomorskiej), a potem tam, gdzie nie jest dokończona – budować drogę dla rowerów na Prawobrzeże. Dzisiaj z centrum miasta, choćby do Zdrojów nie jesteśmy w stanie komfortowo i bezpiecznie dojechać, jadąc rowerem z dzieckiem.

_ _ _
Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:
Na pewno stworzymy ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Bogumińskiej. Jest tam dużo miejsca na bezpieczną trasę rowerową. Obecnie rowerzyści jadą po ulicy i narażają się na potrącenie przez samochody jadące ponad 70 km/h. Więcej inwestycji tworzonych będzie na wniosek mieszkańców i jeżeli dostaniemy informacje o wyraźnej potrzebie stworzenia gdzieś drogi rowerowej to na pewno poddamy ten pomysł konsultacjom
_ _ _
Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:

Jednym z priorytetów dla mnie jest doprowadzenie sieci dróg rowerowych do wszystkich osiedli w Szczecinie i spójne ich połączenie z już istniejącymi. Jako przykładowe podam:

– „trasa nadodrzańska” – budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Łady-Stalmacha-Ludowej-Dębogórskiej-Światowida-Nad Odrą-Stołczyńskiej;

– „Podjuchy-Zdroje” (Granitowa-Batalionów Chłopskich i dalej Walecznych i w drugą stronę Leszczynowa);

– „Bukowe-Dąbie” – połączenie brakującym odcinkiem drogi rowerowej wzdłuż ulicy Łubinowej;

– „spójne połączenia w centrum” – między innymi Krzywoustego, Jagiellońska, Wyzwolenia, pl. Szyrockiego, Matejki i w innych miejscach, gdzie występują „luki” w połączeniach. W postaci pasów lub odseparowanych dróg rowerowych.

Zaznaczam jednak, że to tylko kilka przykładów, a skala potrzeb jest tak ogromna, że 1000 słów na ten punkt by nie wystarczyło. Istotne jest natomiast podkreślenie, że poza „kilometrami” ważna jest jakość infrastruktury, o którą również zamierzam zadbać.

6. Prosimy o komentarz w sprawie rezygnacji Miasta z realizacji planowanych w budżecie na 2018 inwestycji w infrastrukturę rowerową w mieście.

Jakub Kozieł – Koalicja Antysystemowa:
Nie znam przyczyn, dlaczego tak się stało. Niestety miasto zrezygnowało z wielu inwestycji, nie tylko rowerowych, które były zaplanowane na rok 2018. Chcemy, żeby budżet Szczecina był tworzony odpowiedzialnie i zadaniowo, na pewno znajdą się w nim pieniądze na inwestycje drogowe, w tym także rowerowe.
_ _ _
Piotr Czypicki – Szczeciński Ruch Miejski:
Jest to kompletny brak zrozumienia idei zrównoważonego transportu, błędne wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych przez urzędującego Prezydenta, za które wszyscy będziemy musieli zapłacić. Ode mnie, jako osoby, która chętnie wybiera rower w codziennych podróżach – czerwona kartka.
_ _ _
Sławomir Nitras – Koalicja Obywatelska
Niedopuszczalne zaniedbanie i brak planowania doprowadziły do utraty ponad 13 mln złotych unijnych dotacji na ważne drogi rowerowe. To lekceważenie wszystkich rowerzystów i działanie na szkodę promocji zdrowych nawyków, aby częściej wsiadać na jednoślady. Mieliśmy okazję na połączenie rowerowe łączące dwa miasta – Stargard i Szczecin. Druga inwestycja połączyłaby Centrum z Pomorzanami (przywrócę tę inwestycję w budżecie). Między innymi dlatego potrzebujemy zespołu ds. mobilnośći, który będzie poważnie traktował, planował i nadzorował inwestycje rowerowe tak aby wykorzystać każdą możliwą złotówkę.
_ _ _
Bartłomiej Sochański – Prawo i Sprawiedliwość:
Przede wszystkim miasto nie powinno rezygnować z budowy infrastruktury rowerowej w ciągu al. Piastów, jest to ważne połączenie dla Pomorzan i os. Reda. Cały czas również, mimo przygotowania odpowiednich zapisów w budżecie miasta przed kilkoma laty, nie zostały zrealizowane tzw. małe udogodnienia rowerowe. Jednocześnie cieszy podjęcie prac, i mam nadzieję na rychłe ich zakończenie przy budowie drogi dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia. To ważne usprawnienie podnoszące jednocześnie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

____