Bezpieczny i widoczny pieszy

 

 

 

Projekt stowarzyszenia Rowerowy Szczecin pn.:
„Bezpieczny i widoczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Szczecinie” został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020″ koordynowanego przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Partnerami projektu są Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
oraz Gmina Miasto Szczecin

 


10 metrów od przejścia dla pieszych!

Problem jaki chcemy rozwiązać realizując projekt, to niebezpieczeństwo jakie wywołują kierowcy parkujący samochody przy przejściach dla pieszych – w sposób niezgodny z przepisami, czyli bliżej niż 10 metrów od przejścia. Konsekwencje opisanej sytuacji dotykają w szczególności dzieci, osoby niskiego wzrostu czy poruszające się na wózkach. Chcemy ostatecznie rozwiązać ten problem na 30 przejściach dla pieszych w Szczecinie.

Jak działamy?

  1. Zmodernizujemy 30 przejść dla pieszych w Szczecinie.
    Efektem modernizacji będzie zwiększenie widoczności pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie 30 przejść przez jezdnie. We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin postawimy urządzenia bezpieczeństwa ruchu pełniące funkcję stojaków rowerowych, które ostatecznie rozwiążą problem samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami przy/na 30 przejściach.
  2. Będziemy mądrze edukować najmłodszych.
    We współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzimy cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów szczecińskich szkół.
  3. Kampanię edukacyjną skierujemy do kierowców.
    Wraz z Partnerami projektu przeprowadzimy kampanię  zwracającą uwagę na konsekwencje niezgodnego z przepisami parkowania samochodów.

Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach Programu Razem Bezpieczniej, prowadzi ogólnopolskie badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Na podstawie wyników badania Ministerstwo przygotowuje działania konieczne do podjęcia w obszarze bezpieczeństwa.
Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety kierowanej do mieszkańców Szczecina:
ANKIETA Razem Bezpieczniej cz. 1

ANKIETA Razem Bezpieczniej cz. 2

Wartość dodana

Projekt „Bezpieczny i widoczny pieszy” ma tzw. charakter twardy. Oznacza to, że po zakończeniu jego realizacji, w mieście pozostaną twarde i trwałe rezultaty jego realizacji, w postaci 30 zmodernizowanych, bezpieczniejszych przejść dla pieszych. Poprawę widoczności na przejściach dla pieszych osiągniemy wprowadzając w ich bezpośrednie sąsiedztwo urządzenia bezpieczeństwa ruchu pełniące funkcję stojaków rowerowych. Dzięki temu, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zyskamy w Szczecinie również 200 nowych miejsc parkingowych dla rowerów.