Kim jesteśmy

Kręci nas miasto! 

Rowerowy Szczecin to jedna z podstawowych inicjatyw prowadzonych przez stowarzyszenie Idee przez miasto. Działamy na rzecz rowerzystów i popularyzacji transportu rowerowego w mieście. Nasze działania dotyczą zrównoważonego transportu, często angażujemy się też w ważne sprawy dotyczące pieszych. Wszystko dlatego, że kręci nas miasto!

HISTORIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA:
Działamy od 2005 r., z potrzeby wyrażenia głosu niezauważanej wcześniej grupy mieszkańców: osób poruszających się rowerem, pieszo lub komunikacją publiczną. Do 2020 stowarzyszenie działało pod nazwą „Rowerowy Szczecin”, wraz z rozwojem zainteresowań i specjalizacją członków stowarzyszenia w 2020 roku zmieniliśmy nazwę na „Idee przez miasto”. Misja stowarzyszenia uległa rozszerzeniu na zagadnienia partycypacji publicznej, edukacji obywatelskiej oraz całościowe myślenie o mieście zrównoważonym i przestrzeniach miejskich sprzyjających komfortowej obecności w nich mieszkańców (przeciwdziałanie wyludnianiu ulic, kreowanie przestrzeni zapraszających ludzi do integracji i aktywności).

Stowarzyszenie  liczy 107 członków

Członkowie zwyczajni: 10 osób
Członkowie wspierający: 96 osób
Członkowie honorowi: 1 osoba

Cele Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin: 

  • poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środka transportu,
  • poprawa warunków poruszania się na rowerze w Szczecinie,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu oraz idealnego środka codziennego transportu (do pracy, do szkoły).


Współpraca

Szczecin

Współpraca z Urzędem Miasta rozpoczęła się od uczestnictwa w nieistniejącym już Zespole ds. Komunikacji Rowerowej, który został utworzony w 2006 r. W chwili obecnej nasza współpraca to spotkania z urzędnikami, opiniowanie projektów i działań Urzędu Miasta, a przede wszystkim monitorowanie i ocenianie jego poczynań.

Pomorze Zachodnie

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim to coroczne edycje Święta Cyklicznego oraz organizacja kilku konferencji o tematyce rowerowej.

W Szczecinie i regionie współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowowymi realizując wspólne projekty.

Polska

Na poziomie ogólnopolskim jesteśmy członkiem stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, którego misją jest polepszenie warunków życia wszystkich mieszkańców, poprzez zmianę prawa o ruchu drogowym, kampanie edukacyjne itp.

Niemcy

Współpraca międzynarodowa RS to wymiana doświadczeń z klubem rowerowym ADFC w Berlinie, przejazdy studyjne po Szczecinie i Berlinie, wspólne organizowanie corocznej nocnej wyprawy Szczecin – Berlin w ramach demonstracji rowerowej Sternfahrt. Poza tym wraz z urzędem dzielnicy Steglitz-Zehlendorf organizowaliśmy konferencję oraz wyjazd studyjny do Berlina dla szczecińskich urzędników i policjantów.

Działania Rowerowego Szczecina: 

Ideę zrównoważonego transportu i transportu rowerowego popularyzujemy poprzez imprezy rowerowe, projekty edukacyjne, warsztaty, wydawnictwa, spotkania, kampanie promocyjne.

Prowadzimy dialog z władzami samorządowymi: przygotowujemy opinie i stanowiska nt. infrastruktury rowerowej, która powinna być budowana według najlepszych praktyk. Efektem naszych działań w tym zakresie jest również powstanie i przyjęcie przez Urząd Miasta Szczecin dokumentu Standardy Rowerowe, dzięki czemu projektowana infrastruktura rowerowa ma odpowiednią jakość. Organizujemy też konsultacje, warsztaty, szkolenia czy seminaria w tym zakresie.

Promujemy korzyści płynące z rozwoju ruchu rowerowego oraz bezpiecznych zachowań komunikacyjnych wśród kierowców i rowerzystów poprzez projekty edukacyjne, imprezy plenerowe i spotkania.

Prowadzone projekty:

Bezpieczny i widoczny pieszy (kampania: Parkuję 10m od pasów)

Rowerowy movie o mieście

Lokalna edycja ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj

Święto Cykliczne

Warsztaty w szkołach


Archiwalne projekty: 

Inwentaryzacja Dróg Rowerowych w Szczecinie „Rowerem bez Barier”
Udział w ogólnopolskim projekcie „Rowerowa Sieć Nadzoru”
Odkorkuj Miasto
Re’cykling
Akademia Rowerowa
Rowerowa Szkoła
Społeczny Warsztat Rowerowy
Dziękujemy, że jeździsz rowerem