Wnioskujemy o likwidację by-passa za którym doszło do wypadku

W związku z tragicznym wypadkiem w dniu 5 marca 2020 apelujemy o zmianę podejścia do projektowania infrastruktury drogowej. Dobrze zarządzane miasta budują infrastrukturę mając na uwadze, że człowiek nie jest ewolucyjnie dostosowany do jeżdżenia samochodem, nie umie tego robić w sposób całkowicie bezpieczny. Dobra infrastruktura uniemożliwia popełnianie błędów przez jej użytkowników lub minimalizuje ich skutki. Trzeba tak projektować infrastrukturę drogową, aby wymuszała wolną i bezpieczną jazdę.

Wnioskujemy o likwidację by-passa za którym doszło do wypadku oraz audyt i likwidację podobnych do tego rozwiązań w mieście.

W ubiegłą środę (05.03.2020) miał miejsce śmiertelny wypadek na rondzie im. Marii Baranowskiej-Dohrn na Osiedlu Bukowym. Jest to skrzyżowanie ulic Chłopskiej i Kolorowych Domów. Doszło do śmiertelnego potrącenia pieszej przez kierującą samochodem. Pojazd poruszał się ul. Chłopską w kierunku os. Słonczego krzystając z by-passa omijającego rondo a następnie najechał na pieszą przechodzącą przez pasy. Trwa dochodzenie prokuratorskie w sprawie wypadku, więc jest za wcześnie na autorytatywne orzekanie o winie. Jednak sam fakt najechania na pieszą i spowodowanie jej śmierci na przejściu jest bezsporny.

Pragniemy oświadczyć, że jako stowarzyszenie zaopiniowaliśmy już na etapie projektowania, że zaproponowane rozwiązania w obrębie ronda są niebezpieczne dla niechronionych użytkowników ruchu.

Pragniemy tu zacytować naszą opinię do projektu z lutego 2017 (link):

“Projekt jest skrajnie niebezpieczny dla pieszych oraz całkowicie ignoruje potrzeby komunikacji rowerowej. W naszej opinii przedstawiony wariant został zaprojektowany uwzględniając potrzeby jedynie części jego przyszłych użytkowników, a zaprojektowane rozwiązania będą stanowiły duże niebezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu”

Dodatkowo wnioskowaliśmy o:

-Zaniechanie budowy pasów omijających (likwidację by-passa)
-Wykonanie pojedynczych pasów wlotowych i wyjazdowych z ronda

Pomimo dość głośnej dyskusji nie zostały wprowadzone do projektu zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Inwestor jakim był Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uległ naciskom Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo oraz jednego z radnych miejskich (link).

Jako stowarzyszenie stoimy na stanowisku, że za wypadek pośrednio ponoszą odpowiedzialność wszyscy ci, którzy naciskali na poprawę przepustowości ronda dla samochodów oraz instytucje opiniujące organizacje ruchu jak i sam zarządca drogi.