Wniosek o posadzenie nowych drzew w centrum Szczecina

Tegoroczna łagodna zima oznaczała brak konieczności odśnieżania miasta. Pługi, piaskarki i służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie miasta, nie wyjeżdżały na ulice Szczecina prawdopodobnie ani razu w sezonie zimowym 2019/2020.
Z informacji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, jaką otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze zapytanie o informację publiczną wynika, iż na sezon 2019/2020 podpisano umowy na kwotę ponad 8 mln zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie miasta.

W związku z powyższym, jeśli nastąpiła oszczędność środków budżetowych zarezerwowanych na akcję zimowego utrzymania ulic, wnioskujemy aby zaoszczędzone środki przeznaczyć na wykonanie nasadzeń drzew przy ulicach.

Uważamy, że w dobie kryzysu klimatycznego oraz problemów z dbałością o czystość powietrza zadrzewianie centrum miasta jest bardzo ważnym działaniem związanym z podnoszeniem jakości życia w mieście. Obecność zieleni przy ulicach obniża temperaturę w lecie, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza oraz ogranicza hałas.

Reasumując wnioskujemy aby zaoszczędzone pieniądze zarezerwowane na “akcję zima” przeznaczyć na posadzenie nowych drzew w centrum Szczecina.