Opinia do projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Kolorowych Domów i Chłopskiej

Przedstawiony projekt opiniujemy negatywnie.
Projekt jest skrajnie niebezpieczny dla pieszych oraz całkowicie ignoruje potrzeby komunikacji rowerowej. W naszej opinii przedstawiony wariant został zaprojektowany uwzględniając potrzeby jedynie części jego przyszłych użytkowników, a zaprojektowane rozwiązania będą stanowiły duże niebezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu.

W okolicy tego skrzyżowania nie będą powstawały już nowe osiedla mieszkaniowe. Ruch drogowy odbywa się tam bez większych utrudnień. Jedynie samochody jadące od strony ul. Kolorowych Domów mają słabą widoczność przy skręcie w kierunku ronda Reagana, dlatego budowa ronda jest wskazana.

W pobliżu tego skrzyżowania znajdują się dwie szkoły podstawowe, kościół oraz punkty handlowe, często odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, wielokrotnie w pobliżu tego skrzyżowania dochodziło do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych i rowerzystów.

Dodatkowo należy zauważyć, że ul. Chłopska leży na uczęszczanym szlaku rowerowym w kierunku Puszczy Bukowej i ruch rowerów jest wzmożony (od 2 lat prowadzimy tam badania ruchu rowerowego i wskazują one na duże nasilenie ruchu rowerowego w okolicy).

Wnioskujemy o:
Zaniechanie budowy pasów omijających,
Wykonanie pojedynczych pasów wlotowych i wyjazdowych z ronda,
Zaprojektowanie wokół ronda infrastruktury rowerowej w postaci przejazdów rowerowych oraz wlotów na jezdnię poza skrzyżowaniem tam gdzie nie ma kontynuacji infrastruktury rowerowej,
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Chłopską,
Zaprojektowanie ronda o możliwie jak najmniejszej średnicy w celu uspokojenia ruchu.

Budowa ronda w tym miejscu upłynni ruch w porównaniu do sytuacji obecnej. W przyszłości w tej okolicy nie będzie już przybywało zabudowań i wielkość ruchu nie wzrośnie.