Wniosek o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ul. Kuśnierskiej

W związku z ciągłymi działaniami Gminy Miasto Szczecin związanymi z promowaniem aktywnego transportu na terenie Szczecina wnioskujemy o dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd w ciągu ul. Kuśnierskiej.

Uzasadnienie:

W ramach prototypowania zmian w obrębie pl. Orła Białego udostępniono kilka jednokierunkowych ulic dla kontraruchu rowerowego. Znacząco poprawiło to dostępność Starego Miasta. Rozwiązania te są bezpieczne i powszechnie stosowane w kraju i zagranicą.
Udostępnienie ul. Kuśnierskiej do ruchu rowerów w obydwu kierunkach bardzo ułatwi dotarcie do Zamku Książąt Pomorskich oraz instytucji znajdujących się przy ul. Kuśnierskiej. Kolejnym ważnym aspektem będzie poprawa skomunikowania dolnego tarasu Starego Miasta z rejonem placu Orła Białego.