Wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Felczaka w osi al. Jana Pawała II

W związku z planowanym remontem al. Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Felczaka a pl. Grunwaldzkim wnioskujemy o zmianę organizacji ruchu na pl. Armii Krajowej, polegającą na wyznaczeniu przejścia dla pieszych, przez ul. Felczaka, w osi al. Jana Pawła II tj. na wprost wejścia głównego do Urzędu Miasta.

Za taką zmianą przemawiają:

Przywrócenie, w ramach remontu, ciągu spacerowego w miejscu obecnych rabat i krzewów.
Powrót do historycznego wyglądu alei objętej ochroną konserwatorską.
W momencie projektowania założenia urbanistycznego obecnej al. Jana Pawła II ciąg spacerowy płynnie przechodził w kierunku budynku Urzędu.
Wyznaczenie przejścia dla pieszych na wprost Magistratu pozwoli na dogodne dojście do Urzędu.
Powstanie przejścia w tym miejscu podkreślić tezy zawarte w miejskich dokumentach planistycznych mówiące o wspieraniu przez Urząd aktywnego transportu czyli przemieszczania się pieszo.
Proponowane rozwiązanie podkreśli walory architektoniczne placu przed Urzędem, jako reprezentacyjnego miejskiego placu przed głównym budynkiem w mieście.
Zmiana ta nie będzie generowała znaczących kosztów ponieważ będzie można ją przeprowadzić w trakcie corocznego odmalowywania oznakowania poziomego.

Sygnatariusze wniosku:

Rowerowy Szczecin (członek założyciel Federacji Piesza Polska)

Sens – Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina

Szczeciński Ruch Miejski

Nowy Szczecin

W imieniu grupy wnioskujących organizacji
Zarząd Stowarzyszenia