Jak rozwiązać problem drogi rowerowej na al. Piastów?

Ze smutkiem odbieramy informację na temat rezygnacji przez Urząd Miasta z budowy brakujących łączników infrastruktury rowerowej w ciągu al. Piastów oraz ul. Ku Słońcu. Połączenie infrastruktury rowerowej  w spójną sieć jest kluczowym elementem wspomagania rozwoju ruchu rowerowego, który to zapisany jest w strategii miasta opartej na zrównoważonym rozwoju.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że od samego początku był forsowany bardzo ambitny i rozbudowany projekt przebudowy tych ulic. Zakłada on m.in. modernizację wszystkich sygnalizacji świetlnych na ul. Piastów. Od samego początku zgłaszaliśmy wątpliwości co do podejmowania tak daleko idącego remontu.

Proponujemy aby jednak nie zarzucać całkowicie budowy infrastruktury rowerowej w rejonie Piastów tylko ograniczyć ją do budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów na odcinku od
ul. Powstańców Wielkopolskich do Narutowicza (po stronie wschodniej) z przejazdem rowerowym na wysokości ul. Sowińskiego. Natomiast w ciągu ul. Ku Słońcu proponujemy wyznaczenie pasów rowerowych.

Apelujemy do Prezydenta Miasta o podjęcie działań w kierunku poprawy jakości infrastruktury rowerowej w Szczecinie. Doceniamy decyzję o budowie systemu roweru publicznego i uważamy, że kolejnym krokiem powinna być poprawa dostępności miasta dla rowerzystów poprzez budowę spójnej i bezpiecznej infrastruktury.

Wybudowanie infrastruktury w tym miejscu jest niezbędne dla połączenia w spójną całość tras rowerowych i umożliwia bezpieczną komunikację mieszkańcom Pomorzan i Gumieniec oraz turystom podróżującym z kierunku Kołbaskowa.

Zarząd Stowarzyszenia