Nowy zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego – bez przedstawicieli pieszych i rowerzystów

Dotarła do nas informacja o powołaniu przez Prezydenta Miasta Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu. Jest to kolejna próba powołania kolegialnego ciała odpowiedzialnego za komunikację, po niezbyt udanej Prezydenckiej Radzie Komunikacyjnej, która została rozwiązana, ponieważ, jak stwierdził Prezydent w wywiadzie radiowym nie było możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska.
Tym razem zastosowano inne rozwiązanie: w skład rady weszli przede wszystkim lobbyści indywidualnej komunikacji samochodowej, natomiast wbrew nazwie pominięto przedstawicieli komunikacji pieszej, rowerowej czy osób z dysfunkcjami ruchu.
Wielokrotnie, słuchając wypowiedzi Prezydenta Szczecina, można było odnieść wrażenie, że rozpatruje funkcjonowanie komunikacji wyłącznie z perspektywy kierowców, ignorując potrzeby pozostałych grup mieszkańców. Uważamy, że za funkcjonowanie miasta odpowiada Prezydent i jemu podlegli urzędnicy, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie polityki transportowej zapisanej w dokumentach planistycznych uchwalonych przez Radę Miasta. Powoływanie tego typu “społecznych ciał” może zostać odebrane jako działanie służące rozmyciu odpowiedzialności i tworzeniu pozorów działań – mamy nadzieję, że tak nie jest. Realne zmiany możliwe są jedynie w ramach istniejących struktur miejskich, które powołane zostały i utrzymywane są z publicznych pieniędzy w celu dbania o potrzeby mieszkańców.
Apelujemy o powołanie, wzorem innych miast, zespołu składającego się z urzędników ds. mobilności aktywnej, który będzie miał realny wpływ na kształtowanie polityki transportowej miasta. Oczywiście jako organizacja pozarządowa będziemy pilnie śledzić działania zespołu i dołożymy starań aby działania te były transparentne dla wszystkich mieszkańców.