Sprawdzamy jak idzie realizacja inwestycji rowerowych na rok 2018

Na początku roku na podstawie budżetu zebraliśmy wszystkie inwestycje w infrastrukturze rowerowej planowane na rok 2018.
Jedną z tych pozycji jest: Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie.
Jest to ważna trasa rowerowa ponieważ będzie to jedyna droga wyjazdowa ze Szczecina w kierunku Stargardu oraz ma być włączona w system tras rowerowych powstających na Pomorzu Zachodnim.

W związku z tym wysłaliśmy do Urzędu Miasta zapytanie dotyczące stanu zaawansowania w/w projektu:

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym stanu zaawansowania realizacji zadania budżetowego pt.:
„Budowa trasy rowerowej od ul. Dąbskiej do Gościnnej (część wojewódzkiego szlaku: Trasa Pojezierzy Zachodnich)”
Prosimy o informację o działaniach jakie podejmuje miasto aby zrealizować powyższy punkt budżetu.
Reasumując prosimy o przedstawienie harmonogramu działań wraz z przewidywanymi terminami.

Czekamy na odpowiedź ze strony Urzędu Miasta