Opinia dotycząca przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Opinia na temat organizacji ruchu w projekcie pt: „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”, przesłanego do zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej do stowarzyszenia dnia 27. lutego br.

Zauważamy, że zaprezentowany projekt jest znacznie lepszy w stosunku do pierwotnej wersji. Jednocześnie projektowana infrastruktura, ze względu na brak ciągłości i intuicyjności niektórych jej elementów może być powodem nieczytelnych, dla innych uczestników ruchu, zachowań u mniej doświadczonych rowerzystów. Biorąc pod uwagę warunki terenowe oraz zakres opracowania uznajemy projekt jako rozwiązanie tymczasowe, użyteczne do czasu wybudowania spójnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej, łączącej dzielnicę Pomorzany z centrum miasta.

Jednocześnie sugerujemy następujące zmiany:

  • Zlikwidować dodatkowy pas włączenia DDR z kierunku Powstańców Wielkopolskich w Piastów. Jest on zbędny, a zabiera tylko miejsce pieszym. Można zastosować analogiczne rozwiązanie jak na wjeździe w DDR na al. Niepodległości róg z ul. Dworcową.
  • Przy pasie rowerowym włączającym się w ul. Powstańców Wielkopolskich od strony ul. Mieszka na jezdni wprowadzić separatory.
    W związku z brakiem infrastruktury rowerowej od ul Starkiewicza w kierunku Pomorzan wprowadzić ograniczenie prędkości od ul. Starkiewicza, a nie bezpośrednio przed przystankiem przy ul. Milczańskiej.
  • Przy wyjeździe z ul. Milczańskiej w przypadku skrętu w prawo wykonać obniżenie krawężnika umożliwiające wjazd na CPR i kontynuowanie jazdy w kierunku Piastów.
    Przejazd przez torowisko na ul. Smolańskiej wykonać z płyt systemowych uniemożliwiających zaklinowanie koła w szynie tramwajowej.
  • Chodnik okalający pętlę tramwajową oznakować jako CPR bez podziału tak aby była możliwość pominięcia skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich ze Smolańską. Zapewnić możliwość zjazdu/wjazdu z tego CPR w ul. Smolańską.

 

Link do projektu:

https://www.dropbox.com/s/k1e1s4gb2oet3kz/Powst_welk.zip?dl=0