Informacja publiczna – czasem nie jest łatwo…

Wystąpiliśmy z wnioskiem o informację publiczną do Urzędu Miasta ponieważ chcemy zapoznać się z projektem pt.: „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”. Chcielibyśmy zapoznać się z projektem, bo obejmuje on również budowę infrastruktury rowerowej. Sprawa skomunikowania Pomorzan z centrum jest bardzo kluczowa dla rozwoju komunikacji rowerowej w Szczecinie. Jest to praktycznie jedyna drogą łącząca dużą dzielnice mieszkaniową z centrum.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że Urząd Miasta nie posiada tej dokumentacji, a jest ona w zasobach spółki miejskiej Tramwaje Szczecińskie. Zatem wystąpiliśmy o wniosek do Tramwajów, po czym otrzymaliśmy odpowiedź, że również nie są w posiadaniu dokumentacji.
Zatem rodzi się pytanie gdzie jest projekt?
Będziemy pytać się dalej, bo przejrzystość życia publicznego jest jednym z celów naszych działa