Opinia dotycząca przebudowa ulic Północnej – Andersena – Wapiennej

W opinii stowarzyszania budowa drogi rowerowej w ciągu ulic: Północnej- Andersena – Wapiennej jest sprzeczna z obecnymi poglądami w zakresie projektowania infrastruktury drogowej. W rejonach gdzie wprowadzone jest ograniczenie ruchu pojazdów do 30 km/h nie ma potrzeby stosowania wydzielonej infrastruktury rowerowej. Wbrew obiegowym poglądom brak separacji różnych uczestników ruchu wprowadza większe bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników. Pragniemy zauważyć, że w „Koncepcji systemu tras rowerowych” ulice te nie są objęte budową wydzielonych dróg dla rowerów. Jesteśmy świadomi, że w obowiązującym MPZP na ulicach zaplanowano DDR.
Pragniemy zauważyć, że istnienie zapisu w MPZP nie zawsze musi prowadzić do budowy drogi dla rowerów. Zachęcamy do zapoznania się z projektem przebudowy ul. Cyfrowej gdzie pomimo obowiązującego planu zagospodarowania zrezygnowano z budowy wydzielonej infrastruktury rowerowej.
Sądzimy, że pieniądze publiczne należy wydawać racjonalnie i przeznaczać na infrastrukturę rowerową tam gdzie jest faktycznie potrzebna tj. tam gdzie występuje duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych.
Reasumując opiniujemy negatywnie projekt przebudowy ulic Północnej -Andersena – Wapiennej. Wnioskujemy o rezygnację z budowy wydzielonej infrastruktury rowerowej na rzecz wprowadzenia w tym miejscu realnego ograniczenia prędkości – strefy tempo 30.

Zarząd Stowarzyszenia

Tu do pobrania projekt:

 

https://www.dropbox.com/s/0plgeudjvwepy7j/pddotyczyprzebudowyandersenapnocnejiwapiennej.zip?dl=0