Opinia dotycząca projektu przebudowy torowisk.

Prezentujemy uwagi Rowerowego Szczecina do projektu przebudowy torowisk na ul. Asnyka, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, al. Piłsudskiego i pl. Żołnierza.

1. Należy doprowadzić infrastrukturę rowerową do ronda Giedroycia (dotyczy ul. Kołłątaja
i al. Wyzwolenia);
2. W obrębie prawoskrętów w rejonie pl. Rodła, gdzie tor jazdy samochodów przecina przejazd rowerowy, proponujemy wprowadzenie osobnej fazy świateł dla skręcających pojazdów;
3. W obrębie przejazdów rowerowych przez tory tramwajowe należy wykonać trwałą i równą nawierzchnię. Proponujemy zastosowanie gumowych nakładek np. „Strail Velo”;
4. Zastosowanie wyniesionych przejść dla pieszych w rejonie włączenia do ruchu
w al. Wyzwolenia z ulic Kilińskiego i Felczaka;
5. Wydłużenie DDR w rejonie ul. Matejki w kierunku pl. Hołdu Pruskiego. Wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnię, gdzie występuje intensywny ruch, w tym pojazdów ciężarowych, jest istotną przesłanką do zastosowania separacji;
6. Należy wprowadzić fizyczne separatory między pasem rowerowym, a jezdnią dla samochodów przed wjazdami na ronda Sybiraków i Giedroycia;
7. Należy zastosować dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych w rejonie Dworca Niebuszewo.

Zarząd Stowarzyszenia