Sczanieckiej – urzędnicy nie widzą problemu

Wracamy do sprawy fatalnie wybudowanej infrastruktury rowerowej na ul. Sczanieckiej. Zadaliśmy sobie pytanie jak to możliwe, że pomimo długiego procesu inwestycyjnego nikt nie pokusił się o refleksję, że budowa drogi rowerowej, na którą nie można wjechać ani z niej zjechać, pozbawiona jest sensu. A przede wszystkim, jest to marnowanie publicznych pieniędzy.

Jako organizacja pozarządowa jesteśmy za absolutną jawnością działań urzędu. Na podstawie konstytucyjnego prawa do informacji publicznej wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o przekazanie nam opinii wydanych na temat organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze dla rowerów. Poniżej zamieszczamy kopie pism, wydanych przez:

Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej p. Tomasza Logę (tzw. Oficera rowerowego);

Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;

oraz zatwierdzenie organizacji ruchu wydane przez:

Prezydenta Miasta Szczecin.

Jak wynika ze wszystkich trzech pism nikt nie widzi problemu. Jedynie w piśmie Komendanta Miejskiego Policji istnieje sugestia dotycząca wyznaczenia przejazdu rowerowego przez ul. Cyryla i Metodego. Pomimo tego opinia ta jest jednak pozytywna.
Mamy nadzieję, że w przyszłości wszystkie organy, a w szczególności Prezydent Miasta wykaże większą dbałość o jakość i bezpieczeństwo infrastruktury rowerowej w Szczecinie oraz rozsądne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.