Infrastruktura na ulicy Sczanieckiej – kolejna droga rowerowa donikąd.

Dobiegła końca  przebudowa ul. Sczanieckiej.  Piszemy o sytuacji post factum ponieważ, wbrew procedurom  przewidzianym w Standardach Rowerowych miasta Szczecin, projekt nie był z nami konsultowany. Z ramienia Urzędu Miasta budową drogi zajmował się Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

 

Powstał odcinek drogi dla rowerów (de facto jest to ciąg pieszo – rowerowy) po zachodniej stronie ul. Sczanieckiej pomiędzy ulicami Cyryla i Metodego a Rynkową.

Wybudowano drogę rowerową o bardzo małej funkcjonalności ponieważ:

 

  • Jadąc z kierunku centrum (z kierunku ul. Gontyny)  brak jest możliwości wjazdu na DDR, rowerzysta musi więc jechać jezdnią na której samochody poruszają się często powyżej dopuszczalnej prędkości
  • Brak możliwości zjechania z DDR jadąc w kierunku Wilczej. (konieczne jest przeprowadzenie roweru i noszenie go po schodach w przejściu podziemnym)
  • Wykonanie skrawka drogi dla rowerów za ulicą Rynkową jest absurdalne i groteskowe. Zdecydowanie zabrakło wjazdu na ddr z kierunku ul. Wilczej. Osoby jadące z Wilczej będą przecinać w nie czytelny sposób tor ruchu pojazdów na poruszających się Rynkową
  • Droga rowerowa na ulicy Cyryla i Metodego kończy się na przejściu dla pieszych. Brak możliwości zjechania z drogi dla rowerów w kierunku Cyryla i Metodego oraz  1-go maja.
  • Brak możliwości wjechania na DDR z kierunku Cyryla i Metodego.
  • Odnoga drogi rowerowej umożliwiająca zjazd na ul. Sczanieckiej w kierunku Gontyny została wykonana z niezrozumiałych względów z polbruku (sic!).
  • DDR jest oddzielona od chodnika krawężnikiem najazdowym, a nie jak to przyjęto krawężnikiem skośnym albo chociaż bez różnicy poziomów. Będzie to powodowało upadki rowerzystów.

 

Podstawowym błędem jest nie wykonanie infrastruktury rowerowej w obrębie skrzyżowania Sczaniecka-Cyryla i Metodego – 1go maja. To właśnie w obrębie skrzyżowań występuje ryzyko kolizji  i właśnie tam w szczególności powinny być wdrażane rozwiązania dla rowerzystów.

 

Najistotniejsze jest jednak to, że nie wykonano drogi dla rowerów w kierunku od centrum do ul. Wilczej. Rowerzyści muszą więc jechać razem z samochodami. Niestety nie mogą korzystać z drogi dla rowerów po przeciwnej stronie bo nie da się z niej wrócić na jezdnię i dostać na pas rowerowy przy ul. Wilczej. Po godzinach szczytu pojazdy notorycznie przekraczają tu prędkość. Dodatkowo przy samej Wilczej, na wiadukcie znacznie zwiększono strefę wyłączoną z ruchu. Pozostaje jeden wąski pas na długim odcinku, samochody nie będą więc mogły wyprzedzać rowerzystów. Oficer Rowerowy twierdzi, że w przyszłości powstanie tam droga dla rowerów. Wobec tego dlaczego zamiast wyłączonego pola nie poszerzono chodnika na którym w przyszłości będzie można wykonać drogę rowerową? Dlaczego zmarnowano publiczne pieniądze budując pełną konstrukcję jezdni jak pod TIRy, która została pokryta farbą i wyłączona z ruchu, skoro można było poszerzyć chodnik tworząc rezerwę pod drogę rowerową bądź już teraz wyznaczyć pas rowerowy stanowiący przedłużenie pasa przy ul Wilczej? Te pytania zapewne pozostaną bez odpowiedzi. Wiemy też, że mieszkańcy wnioskowali aby na chodniku dopuścić ruch rowerowy jednakże Miasto się nie zgodziło.

 

Dodatkowo fakt, że nie konsultowano projektu uniemożliwił wychwycenie oraz zapobieżenie przynajmniej niektórym błędom projektowym.

Reasumując wybudowano drogę dla rowerów na którą nie da się wjechać z większości kierunków i jeszcze trudniej jest z niej zjechać.

 

Pragniemy zauważyć, że Ilość błędów jakie popełniono przy budowie tej drogi jest porażająca i cofa nas w czasie do lat ‘90 kiedy to potrafiono stosować tak niekorzystne dla rowerzystów rozwiązania.

Brak możliwości zjechania z DDR jadąc w kierunku Wilczej.

Odnoga drogi rowerowej umożliwiająca zjazd na ul. Sczanieckiej w kierunku Gontyny została wykonana z niezrozumiałych względów z polbruku.

Droga rowerowa na ulicy Cyryla i Metodego kończy się na przejściu dla pieszych. Brak możliwości zjechania z drogi dla rowerów w kierunku Cyryla i Metodego oraz  1-go maja.