Opinia dotycząca budowy drogi dla rowerów na ul. Bogumińskiej

Do przedstawionego projektu zgłaszamy następujące uwagi:

1. W rejonie skrzyżowania ulic Bogumińskiej/Pokoju nie ma możliwości skrętu w lewo w projektowaną drogę dla rowerów z kierunku południowego tj. z ul. Pokoju.
Wnioskujemy aby wyznaczyć w rejonie istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Pokoju przejazd rowerowy wraz z łącznicą umożliwiającą wjazd na niego oraz dobudowanie CPR po zachodniej stronie ul. Pokoju (na łuku drogi).

2. W związku z możliwością wjazdu nieuprawnionych pojazdów silnikowych w rejonie wejść na ogródki działkowe wnioskujemy aby drogę dla rowerów zabezpieczyć słupkami. Sugerujemy ustawienie słupków (ewentualnie wyspy ze słupkiem) w osi drogi rowerowej uniemożliwiających wjazd samochodów na drogę dla rowerów. Innym rozwiązaniem byłoby takie ukształtowanie terenu aby nielegalny wjazd samochodów na drogę dla rowerów nie był możliwy.

3. W związku z budową SKM należy umożliwić skomunikowanie projektowanej drogi dla rowerów z połączeniem do stacji SKM Żelechowa.

 

Link do pobrania całego projektu:

https://www.dropbox.com/s/5bnn8pfkxdwdpqf/Boguminska.zip?dl=0

Fragment projektu w miejscu gdzie brakuje możliwości wjazdu na projektowaną drogę. Czerwona linią pokazano gdzie należy dobudować infrastrukturę umożliwiającą wjazd z kierunku południowego (ul. Pokoju).