Kawiarenka z okazji 200 lat wynalezienia roweru.

Zapraszamy, na kawiarenkę rowerową . Środa 14.06.2017 Kooperatywa Łaźnia Koński Kierat 14/15 g. 17

Mamy dwa punkty w planie:
1. Omówienie projektów infrastruktury rowerowej które otrzymaliśmy do zaopiniowania:

a) BUDOWA DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU AL. WOJSKA POLSKIEGO.
https://www.dropbox.com/s/g4faci9dx74qw95/Wojska%20Polskiego.zip?dl=0

b) PROJEKT DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL ŁUBINOWEJ.
https://www.dropbox.com/s/3kxa88097vpd9eq/02%20%C5%81ubinowa%20-%20Plan%20sytuacyjny%20%28PB%29%20-%20etap%202.pdf?dl=0

c) PROJEKT RONDA W REJONIE UL. CHŁOPSKIEJ I KOLOROWYCH DOMÓW.

https://www.dropbox.com/s/toqd70oa8bk88fn/Kolorowych%20Dom%C3%B3w%20-%20wersja%20do%20realizacji.pdf?dl=0

d) MODERNIZACJA DOSTĘPU DROGOWEGO DO PORTU W SZCZECINIE PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIĘDZYODRZA
https://www.dropbox.com/s/x47te2ze9ex53zq/Lasztownia.zip?dl=0

Projekty można obejrzeć pod podanymi linkami.

2. Tort z okazji 200 lat od wynalezienia roweru i pierwszej rowerowej podróży która odbyła się 14 czerwca roku 1817.
Zapraszamy.