Inwestycje rowerowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przeanalizowaliśmy Wieloletnią Prognozę dla Szczecina na lata 2017 – 2022 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131083.asp Wybraliśmy zapisane w niej inwestycje rowerowe. Wygląda na to, że na rok 2017 nie jest zaplanowana żadna inwestycja dotycząca jednośladów.

Za to wiele zdarzyć się ma w 2018:

• Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy;
• Budowa drogi dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia;
• Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego;
• Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej);
• Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego – droga rowerowa w Płoni;
• Szczeciński odcinek drogi dla rowerów wokół jeziora Dąbie tj. w rejonie ulic Alei Przyjaciół i Jeziornej.

W latach 2019-2021 prognoza finansowa nie zawiera żadnych inwestycji celowanych w infrastrukturę rowerową.
Natomiast na rok 2022 planowana jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej.
Oczywiście jest to prognoza i faktyczne inwestycje mogą się przesunąć lub zostanie wprowadzone coś nowego. Nie można wykluczyć, że istnieje szansa na tworzenie infrastruktury rowerowej przy okazji bieżących udogodnień.
Jako Rowerowy Szczecin będziemy dokładać starań aby miasto budowało infrastrukturę rowerową. Jest to zadanie bardzo istotne w kontekście deklarowanej przez Prezydenta strategii zrównoważonego rozwoju miasta.