Jak prawidłowo poruszać się kontrapasem

Rowerzysto! W Polsce obowiązuje ruch prawostronny, dlatego jadąc jezdnią zawsze poruszaj się jej prawą stroną. – W ten sposób najłatwiej zapamietać, jak należy korzystać z pasów i kontrapasów rowerowych, które inaczej niż drogi dla rowerów, zawsze są jednokierunkowe!

Choć kontrapasy nie są nowością w Szczecinie, to wciąż widujemy rowerzystów, którzy nie umieją korzystać z tego rodzaju infrastruktury.

Zapraszamy do obejrzenia filmu wyjaśniającego jak prawidłowo poruszać się kontrapasem.


SŁOWNICZEK POJĘĆ:

 Znak C-13 – Droga dla rowerów.

Droga dla rowerów [DDR]: wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu rowerów. DDR są odseparowane od jezdni i mogą być jedno lub dwukierunkowe, dlatego zawsze należy zwracać uwagę na oznakowanie drogi – aby nie pojechać pod prąd. W Szczecinie dwukierunkowe DDR występują m.in. na al. Niepodległości, jednokierunkową DDR spotkamy m.in. na ul. Wyspiańskiego.


Kompilacja znaków C-13 i C-16 – Droga dla pieszych i rowerów.
Ruch odbywa się na całej powierzchni, jeżeli znaki oddzielone są kreską poziomą.

Droga dla pieszych i rowerów: droga przeznaczona dla wspólnego ruchu pieszych i rowerów. Uwaga, na takiej drodze rowerzyści są zobowiązani zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W Szczecinie taka droga znajduje się m.in. na tzw. alejkach platanowych na Jasnych Błoniach, ruch odbywa się tam wspólnie po całej powierzchni drogi (pomimo wybudowanego na alejkach „krawężnika” teoretycznie wyznaczającego ścieżkę).


 Znak F-19 – Pas ruchu dla określonych pojazdów (w tym wypadku pas rowerowy).

Pas rowerowy: część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku. W odróżnieniu od DDR, pasy rowerowe występują wyłącznie na jezdni i zawsze są jednokierunkowe. W Szczecinie pas rowerowy spotkamy mi.in. na al. Piastów.


Kontrapas rowerowy: specjalny rodzaj pasa rowerowego, wyznaczony na jezdni jednokierunkowej i przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy. W Szczecinie kontrapas znajduje się m.in. na ul. Jagiellońskiej.


Kompilacja znaków C-13 i C-16 oddzielonych kreską pionową
– Droga dla rowerów i droga dla pieszych położone obok siebie,
odpowiednio po stronach wskazanych na znaku.

Droga dla rowerów wyznaczona obok chodnika: ruch pieszych i rowerzystów odbywa po rozdzielonych drogach, znajdujących się obok siebie – po stronach wskazanych na znaku. Z taką drogą, w Szczecinie, mamy do czynienia m.in. na al. Jana Pawła II (na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego). W przypadku DDR wyznaczonej obok drogi dla pieszych należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej, wyznaczonej znakiem strony (dotyczy to zarówno pieszych jak i rowerzystów).