APEL DO PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych i miejskich, zrzeszonych w Federacji Piesza Polska, od lat walczących o poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach i ulicach polskich miast, w zdecydowany sposób sprzeciwiamy się narracji dotyczącej zmiany przepisów w Prawie o ruchu drogowym obowiązujących od 1.06.2021 r., zaprezentowanej w Faktach TVN ( 30.08.2021 r.)

Zaprezentowany w wyżej wymienionym serwisie informacyjnym materiał stanowi jedynie przykład często pojawiającej się w mediach narracji. Tworzy nieprawdziwy i krzywdzący obraz, jakoby to piesi byli sprawcami wypadków na miejskich ulicach, a zmiana prawa nadająca im pierwszeństwo przy przejściu dla pieszych oraz nakładająca na kierowców obowiązek zwiększenia uwagi i zmniejszenia prędkości przed przejściem (co od lat jest standardem w krajach tzw. starej Unii Europejskiej) tworzyła dodatkowe zagrożenie dla ruchu drogowego i bezpieczeństwa samych pieszych. Zaprezentowane materiały wideo ukazywały sytuacje potrącenia pieszych z winy kierowcy, gdy pieszy był już na pasach oraz wtargnięć pieszych pod tramwaje. Jednocześnie prowadzona narracja do tych materiałów dotyczyła nieuważności pieszych, którzy rzekomo wchodzą pod koła samochodów, co stworzyło nieprawdziwy obraz wypadków z udziałem pieszych w Polsce. Zgodnie z danymi prezentowanymi corocznie przez Komendę Główną Policji to kierowcy są sprawcami zdecydowanej większości wypadków z pieszymi – 68,3 %, a główną  przyczyną potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa na przejściach dla pieszych – 61% z nich. Piesi odpowiadają
za 6,2% wszystkich wypadków drogowych, z czego ich nieostrożne wejście przed koła pojazdu stanowi połowę
z nich. Zaprezentowane w materiałach wypowiedzi dotyczące pieszych, w tym dzieci, wchodzących na przejście
dla pieszych zapatrzonych w telefon jako częstych sprawców wypadków, nie są oparte na żadnych danych statystycznych, a raporty Komendy Głównej Policji nie notują takich przypadków.   

Jednocześnie apelujemy do przedstawicieli mediów, dziennikarzy i wydawców o etyczne, zgodne z danymi
oraz rzetelne przedstawianie sytuacji najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi. Podtrzymywanie fałszywego obrazu sytuacji na polskich drogach i kierowanie odpowiedzialności w stronę najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego nie poprawia bezpieczeństwa na ulicach, a odwraca uwagę od realnego źródła niebezpieczeństwa. 

FEDERACJA PIESZA POLSKA

Fundacja Rodzic w mieście

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Idee przez miasto 

Rowerowy Szczecin

Warszawski Alarm Smogowy

Bractwo Rowerowe  

Pieszy w Radomiu

Fundacja Normalne Miasto Fenomen

Piesza Łódź

Tak dla Łodzi 

Pieszy Wrocław

Akcja Miasto

Miasto Jest Nasze

Społeczny Rzecznik Pieszych w Rzeszowie

Pieszy Kraków

Zielone Mazowsze

Instytut Działań Miejskich