Podpisz listę popracia projektów rowerowych SBO 2022

Wraz z Tomaszem Logą – autorem projektów Spójne trasy rowerowe dla Szczecina składamy 6 wniosków do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to:

Zadanie ogólnomiejskie:

 • Budowa drogi dla rowerów na ul. Obotryckiej.

Zadania lokalne:

 • Budowa drogi dla rowerów na al. Piastów (odcinek Mieszka I – Sowińskiego);
 • Budowa drogi dla rowerów na al. Wojska Polskiego (odcinek Jarzyńskiego-Szafera);
 • Budowa drogi dla rowerów na ul. Przyjaciół Żołnierza (odcinek Przyjaciół Ronda-Obotrycka);
 • Budowa trasy rowerowej jez. Goplana – pętla Głębokie;
 • Realizacja trasy rowerowej na ul. Mickiewicza (odcinek Most Akademicki-Janickiego).

Każdy z wymienionych projektów, aby mógł zostać złożony do SBO wymaga podpisów na liście poparcia.

Jeśli popierasz realizację wymienionych projektów rowerowych podpisz listę. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • Pobierz listę ze strony: Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – każdy projekt wymaga osobnej listy, na którą trzeba wpisać tytuł projektu.
 • Możesz też pobrać listy z wypełnionymi przez nas tytułami projektów:
 • Zbierz podpisy na liście.
 • Listę z podpisami możesz przesłać jako skan na jeden z poniższych adresów, lub dostarczyć osobiście do siedziby stowarzyszenia 5 lub 12 maja w godz. 17:00-18:00.
 • W dniach 5 i 12 maja możesz też przyjść podpisać listę na miejscu w siedzibie stowarzyszenia (godz. 17:00-18:00).

Skany podpisanych list prześlij na adres biuro@rowerowy.szczecin.pl
lub przez FB Spójne trasy rowerowe dla Szczecina albo Rowerowy Szczecin

Siedziba stowarzyszenia:
ul. Pawła VI 1, pok. 106 (budynek Wydz. Kształtowania Środowiska ZUT).