Quo vadis Placu Orła Białego

Jako niezależna organizacja pozarządowa obserwowaliśmy przez cały ubiegły rok testy zmian (prototypowanie) na placu Orła Białego. Obserwowane działania Urzędu Miasta, który wyrażał chęć zmiany formy i funkcji placu, były dla nas dobrym prognostykiem na przyszłość.
Prototypowanie zapowiedziano jako wstęp do procesu przywrócenia funkcji przestrzeni miejskiej z jej różnorodnymi przejawami, czyli do stworzenia głównego placu Starego Miasta.
Obecne efekty tych działań są dość skromne. Przeniesiono jedynie część miejsc parkingowych i wprowadzono drobne korekty organizacji ruchu.
Wiemy, że prototypowanie pl. Orła Białego miało być początkiem procesu przeobrażania się Starego Miasta. Jesteśmy u progu drugiego półrocza, czasu, kiedy pogoda sprzyja korzystaniu z przestrzeni publicznych. Niestety, nie widzimy żadnych działań. Podczas prototypowania roztaczano między innymi wizję ogrodu w miejscu parkingu. Zapowiedzi te pozostają bez echa. Proces urządzania terenów zielonych warto dostosować do właśnie rozpoczynającego się okresu wegetacyjnego.
Zwracamy się zatem do Prezydenta Miasta z pytaniem: Co dalej z rewitalizacją placu? Kiedy nastąpią realne działania w zakresie przemiany placu?
Reasumująć: Zwracamy się również z wnioskiem o udzielenie informacji na temat już wypracowanych w bieżącym roku działań planistycznych dotyczących placu.