Dostawa i montaż 100 stojaków parkingowych. Zaproszenie do składania ofert.

W związku z planowanym montażem 100 stojaków rowerowych na terenie Szczecina, zapraszamy do składania ofert dotyczących:

1. wyprodukowania i dostarczenia 100 szt. rowerowych stojaków parkingowych typu „odwrócone U”, materiał: stal ocynkowana, szerokość: 80 cm.

2. montażu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Szczecina 100 szt. stojaków rowerowych wg. powyższej specyfikacji.

Planowany termin montażu stojaków: IV kwartał 2018r.

Oferty prosimy przesyłać do 07 września 2018r., na adres:
biuro@rowerowy.szczecin.pl, lub Rowerowy Szczecin, ul. Koński Kierat 14/15, 70-563 Szczecin

Szczegółowych informacji udziela Karolina Grochowicka: kgrochowicka@rowerowy.szczecin.pl.
Zapraszamy do kontaktu!

Zakup i montaż stojaków finansowany w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniem im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.