Analiza wydatków na infrastrukturę rowerową w roku 2018

Przeanalizowaliśmy budżet Szczecina na rok 2018.

Prezentujemy infografikę dotyczącą planowanych inwestycji związanych z komunikacją rowerową.