NIK o bezpieczeństwie rowerzystów

„Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów. Działania publicznej administracji drogowej nie doprowadziły do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.” – Tak NIK na swojej stronie internetowej podsumowuje wyniki kontroli bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli, w swoim raporcie, największy nacisk kładzie na wpływ niedostosowania jakości infrastruktury dla rowerzystów oraz niedostatecznej długości tras rowerowych na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu:

Nasze stowarzyszenie zwraca uwagę na jeszcze jeden, niedostatecznie wybrzmiewający aspekt. W audycji „Radio Szczecin na wieczór”, Maciej Gibczyński, mówił, iż o bezpieczeństwie rowerzystów decyduje nie tylko ilość rozwiązań infrakstrukturalnych a w równym stopniu wzajemny szacunek wszystkich użytkowników dróg, którzy będą na siebie uważać. Jak pokazują doświadczenia innych miast, tam gdzie zwiększa się natężenie ruchu rowerowego, tam poprawia się bezpieczeństwo rowerzystów na drogach. Jest to proces wymagający czasu. Wśród czynników pełniacych funkcję katalizatora procesu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na drogach zbyt często zapominamy o zmianie schematów postrzegania roweru jako równoprawnego środka transportu w mieście, stereotypach dotyczących jazdy na rowerze, nabytych przez dekady przyzwyczajeniach i wynikających z nich postawach kierowców samochodów, oraz o niewystarczającym systemie edukacji wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy w Radio Szczecin:

Radio Szczecin na wieczór, 19.07.2016