Obecna infrastruktura rowerowa zmniejsza bezpieczeństwo rowerzystów. Rozmowa o wynikach kontroli NIK.

Drogi rowerowe powinny być budowane od razu jako spójna sieć połączeń, miasta powinny opracowywać i wdrażać standardy budowy infrastruktury rowerowej i wprowadzać strefy uspokojonego ruchu a ministerstwo finansów powinno zabezpieczyć środki na budowę dróg rowerowych i chodników. Między innymi takie wnioski i zalecenia kieruje NIK do rządu i postuluje powstanie specjalnego programu „Cyklistówek”.

W rozmowie na antenie RDC – Radio Dla Ciebie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz Rafał Muszczynko ze stowarzyszenia Miasta dla Rowerów wyjaśniali, w jaki sposób infrastruktura rowerowa wpływa na bezpieczeństwo rowerzystów:

POSŁUCHAJ

Przy okazji, po raz kolejny, rozwikłana została zagadka jednego z najczęstszych zarzutów wobec rowerzystów poruszających w miastach: – dlaczego rowerzyści poruszają się jezdnią, obok której znajduje się „ścieżka rowerowa”? Prezes NIK wyjaśniał, iż źle zaprojektowana, budowana odcinkowo oraz niewłaściwie utrzymywana infrastruktura rowerowa powoduje wzrost ilości wypadków z udziałem rowerzystów. Obaj rozmówcy zgodzili się, iż bardzo często, to właśnie istniejąca infrastruktura wymusza na rowerzystach nieprzestrzeganie przepisów, zachowania dziwne, niezrozumiałe dla innych uczestników ruchu oraz powoduje konflikty pomiędzy rowerzystami a pieszymi.

„To jest wyjątkowa sytuacja kiedy konstytucyjny naczelny organ kontroli państwowej mówi absolutnie jednym głosem ze społecznikami, którzy danym zagadnienie się zajmują.” – tak prezes Najwyższej Izby Kontroli podsumowuje wnioski z najnowszej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy:
Krzysztof Kwiatkowski i Rafał Muszczynko w RDC – Radio Dla Ciebie