Nowy Zarząd Rowerowego Szczecina

Dzisiaj Walne Zebranie Członków Rowerowego Szczecina wybrało Zarząd stowarzyszenia na kolejną kadencję. Serdecznie dziękujemy ustępującemu Zarządowi i gratulujemy nowowybranemu.

Skład Zarządu stowarzyszenia Rowerowy Szczecin, wybrany 22.06.2016r:

Karolina Grochowicka – Prezeska
Kalina Kruszyńska – Wiceprezeska
Artur Jamrozik – Skarbnik
Agata Taudul – Członkini Zarządu
Maciej Gibczyński – Członek Zarządu