Wniosek nowa kładka na dworcu Szczecin Pogodno – również dla rowerów tak jak zakładało to PFU.

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi rezygnacji z budowy pochylni w ramach budowy nowej kładki nad torami w rejonie dworca kolejowego Szczecin Pogodno zwracamy się z wnioskiem o powrót do pierwotnej koncepcji zawartej w PFU.

Wykonanie pochylni pozwoli na pokonywanie kładki rowerem. Projektowana kładka może być istotnym elementem komunikacji rowerowej pomiędzy Śródmieściem a Pogodnem. W obliczu niedostosowania ul. Mickiewicza do ruchu rowerowego nowo projektowana kładka pozwoliłaby na obsługę ruchu rowerowego w kierunku Pogodna od strony Śródmieścia.
Szczególnie istotne jest zebranie ruchu rowerowego od strony Łękna oraz z przeciwnej strony, czyli od strony ul. Jagiellońskiej i ul. 26 Kwietnia. Pragniemy zauważyć, że obecnie nie ma możliwości dotarcia na wiadukt w ciągu ul. Mickiewicza z rejonu ciągu spacerowego znajdującego się wzdłuż torów kolejowych. Trasa ta jest intensywnie wykorzystywana przez rowerzystów.

Uważamy, że budowa nowej kładki wymaga rozsądnego wydatkowania pieniędzy publicznych tak, aby uzyskać najlepszą efektywność. Budowa kładka z pochylniami służyłaby nie tylko obsłudze dworca, ale również byłaby elementem umożliwiającym aktywny transport pomiędzy dzielnicami Szczecina. Zastąpienie pochylni windami uważamy za rozwiązanie dużo gorsze z/w na generowane koszty późniejszej ich eksploatacji. Z doświadczenia wiemy, że windy takie często ulegają awarii co powoduje całkowite wyeliminowanie sporej grupy mieszkańców. Dodatkowo kładka ta w znaczący sposób ułatwi komunikację między centrum Szczecina, a rozbudowywanym stadionem.

Reasumując: wnioskujemy o budowę kładki wraz z wcześniej planowanymi pochylniami, dzięki czemu konstrukcja ta zostanie w sposób maksymalny wykorzystana w celu aktywnej mobilności mieszkańców.