Opinia na temat wprowadzenia kontraruchu rowerowego na ulicach w dzielnicy Pogodno

Przesłany do zaopiniowania projekt organizacji ruchu na ulicach: Przybyszewskiego, Reymonta i Grzegorza z Sanoka zakłada udostępnienie ruchu rowerowego pod prąd na jednokierunkowych dla samochodów ulicach Reymonta i Grzegorza z Sanoka.

W opinii stowarzyszenia Rowerowy Szczecin, mając na uwadze naszą wiedzę i doświadczenia z innych miast polskich jak i zagranicznych, proponowane rozwiązanie jest  dobre i idące we właściwym kierunku tj. zwiększania możliwości mieszkańców w zakresie aktywnego transportu.

Ulice zaproponowane do udostępnienia rowerzystom do ruchu w obu kierunkach posiadają szerokość 5,2m i 6m co w przypadku zezwolenia na parkowanie przy krawędzi jezdni pojazdów pozostawia odpowiednio 3,2m i 4m, co w zupełności wystarcza na swobodne wyminięcie się pojazdów silnikowych (nawet ciężarowych) oraz rowerzystów. Pragniemy zauważyć, że szerokość jednego pasa wynosząca 2,5m w zupełności wystarcza na przejechanie nawet dużych pojazdów zatem pozostała przestrzeń może być udostępniona rowerzystom. Warto zauważyć, że maksymalna szerokość roweru wg przepisów to 0,9m natomiast w praktyce rower wraz z rowerzystą jest znacznie węższy.

Ponadto stwierdzamy, że zaproponowany sposób oznaczenia ruchu rowerowego jest prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniami stwierdzamy że: warunkiem zachowania bezpieczeństwa na w/w ulicach jest przestrzeganie przez wszystkich użytkowników przepisów ruchu drogowego. Dotyczy to w szczególności zasad postoju i parkowania pojazdów.

Linki do projektu:

Przybyszewskiego Reymonta Grzegorza z Sanoka