Wpłata darowizny

Konto bankowe: 
Raiffeisen POLBANK 54 1750 0012 0000 0000 3828 1151

Tytuł wpłaty:
Darowizna na cele statutowe

Dane stowarzyszenia:
Rowerowy Szczecin
ul. Bolesława Śmiałego 5
70-350 Szczecin