Wpłata darowizny

Konto bankowe: 
BNP Paribas 54 1750 0012 0000 0000 3828 1151

Tytuł wpłaty:
Darowizna na cele statutowe

Dane stowarzyszenia:
Idee przez miasto
ul. Pawła VI 1, pok. 106
71-459 Szczecin