Regulamin gry miejskiej „Rower w Szczecinie”

Gra organizowana jest w ramach Święta Cyklicznego 2018 i jej celem jest przybliżenie jej uczestnikom historii roweru w Szczecinie, poprzez odwiedzenie miejsc związanych z cyklizmem w Szczecinie.

Zadaniem uczestników jest odwiedzenie wyznaczonych punktów, w których poznają oni historię roweru oraz zobligowani będą do wykonania zadań konkursowych. Przewodnik stanowi karta gry, na której umieszczone są informacje o miejscach, które trzeba odwiedzić aby wykonać zadanie.

Gra nie polega na rywalizacji czasowej – nie trzeba się spieszyć. Zadania można wykonywać od godziny 12:00, wypełnioną kartę do gry należy dostarczyć z powrotem na pl. Mickiewicza do godziny 15:45.

Odwiedzenie wszystkich punktów gry nie jest obowiązkowe – uczestnicy sami wybierają, które punkty odwiedzą.

Aby wziąć udział w losowaniu jednego z dwóch rowerów, należy osiągnąć minimalną liczbę punktów przyznawanych za poprawne wykonanie poszczególnych zadań gry.

Miejsce gry: Gra odbywa się w Szczecinie, start i zakończenie pl. Adama Mickiewicza.

1. UCZESTNICY

a) W grze mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowane drużyny. Składające się z:

Kategoria Juniorska: Dwoje dorosłych uczestników wraz z nieograniczoną liczbą dzieci

Kategoria seniorska: Minimum dwie osoby dorosłe maksymalnie trzy osoby dorosłe.

b) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w grze tylko w drużynie z osobami pełnoletnimi, oraz za zgodą opiekunów. Osoba zgłaszająca drużynę do gry jest jednocześnie odpowiedzialna za niepełnoletnich członków drużyny.
Osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia muszą posiadać kartę rowerową (zgodnie z artykułem 96 PORD).

2. LICZBA UCZESTNIKÓW

Nie więcej niż 100 drużyn w obydwu kategoriach 50/50

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Uczestnicy, w trakcie gry, poruszają się po mieście, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

b) W trakcie uczestnictwa grający przemieszczają się na rowerach pomiędzy punktami zgodnie z zasadami przepisów prawa o ruchu drogowym.

c) Organizator Święta Cyklicznego – stowarzyszenie Rowerowy Szczecin odpowiedzialne jest wyłącznie za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie poszczególnych punktów gry, ulokowanych w różnych miejscach Szczecina.

d) Za bezpieczeństwo drużyny, oraz poruszanie się po mieście zgodnie z przepisami odpowiadają członkowie drużyny. Organizator Święta Cyklicznego – stowarzyszenie Rowerowy Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, w trakcie gdy będą przemieszczać się po mieście – dojeżdżając do poszczególnych punktów gry.

e) Aby uczestniczyć w grze niezbędne jest:
– Zarejestrowanie drużyny do dnia 13.06.2018, wraz z akceptacją regulaminu gry.
– Poruszanie się na własnych rowerach (dopuszcza się udział z dziećmi przewożonymi w fotelikach rowerowych lub przyczepkach).
– Osobiste potwierdzenie rejestracji, przy odbiorze pakietu startowego, w dniu gry.

f) W grze nie mogą brać udziału osoby będące wolontariuszami podczas Święta Cyklicznego.

4. PUNKTACJA

a) Każda drużyna otrzymuje 1 punkt za dotarcie w wyznaczone miejsce, oraz dodatkowo 1 lub 2 punkty (w zależności od rodzaju zadania) za poprawnie wykonane zadanie lub udzielenie odpowiedzi.

b) Nie jest wymagane odwiedzenie wszystkich punktów, uczestnicy sami decydują o tym, które punkty odwiedzą.

c) Warunkiem ukończenia gry i dopuszczenia do losowania nagród jest uzyskanie następującej liczby punktów:

– Kategoria Juniorska: 8 pkt.

– Kategoria Seniorska: 11 pkt.

5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

a) Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą internetowego formularza, pomiędzy 1 a 13 czerwca 2018

b) Aby wziąć udział w grze należy zarejestrować drużynę w jednej z dwóch kategorii: „Juniorzy” lub „Seniorzy”.

c) Rejestracji dokonuje lider drużyny jednocześnie deklarując liczbę członków drużyny.

d) W grze będą mogły wziąć udział, wyłącznie drużyny, które stawią się w komplecie, w dniu gry na pl. Mickiewicza i osobiście zaakceptują postanowienia regulaminu gry.

6. CZAS I MIEJSCE GRY

a) Grę można rozpocząć od godziny 12:00 w dniu 17 czerwca 2018 i należy ją zakończyć do godziny 15:45 w dniu 17 czerwca 2018.

b) Przez zakończenie gry rozumie się dostarczenie wypełnionej karty do gry, do punktu Organizatora, na pl. Mickiewicza w Szczecinie.

c) Odbiór karty do gry możliwy jest od godziny 10:30 w dniu 17.06.2018r.

d) Gra odbywa się w Szczecinie, start i zakończenie pl. Adama Mickiewicza.

7. NAGRODY

Wśród uczestników gry, w każdej z kategorii, do wygrania jest rower. Nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkimi drużynami, które ukończą grę, uzyskując wymaganą punktację