Idź na wybory samorządowe

Jako organizacja pozarządowa uważamy, że trzeba iść na wybory. Chcemy także, by do rad gmin, sejmiku województwa dostawali się ludzie, którym na sercu leży dobrze urządzona przestrzeń, władza przyjazna mieszkańcom, logiczny i sprawny transport publiczny oraz traktowanie pieszych i rowerzystów jako istotnych grup w mieście.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was poradnik, który pomoże 7 kwietnia wybrać dobrze. Sprawdźcie, czy wasz kandydat, kandydatka popiera:

1. Rozwój komunikacji publicznej (wzrost liczby połączeń, zwiększenie częstotliwości i zakup taboru)

2. Poprawę jakości ciągów pieszych (równe, czyste chodniki, wolne od nieprawidłowo parkujących pojazdów)

3. Zieleń w mieście (regulaminy terenów zielonych zakazujące wjazdu pojazdów, ochrona trawników i korzeni drzew przed rozjeżdżaniem).

4. Konsultacje społeczne i transparentność działań gminy (konsultowanie projektów z mieszkańcami i NGO na bardzo wczesnym etapie – gdy jeszcze można uwzględnić zmiany)

5. Rozwój sieci tras rowerowych

6. Wprowadzanie realnych stref tempo 30, gdzie infrastruktura wymusza ograniczenie prędkości

Zapytajcie, czy jest za:

1. Wprowadzeniem zasady niewyznaczania miejsc parkingowych na chodnikach

2. Budową dróg dla rowerów, ale nie kosztem chodników

5. Audytem i korektą sygnalizacji świetlnych tak by preferowały pieszych, rowerzystów i komunikację publiczną

6. Dedykowanym budżetem na infrastrukturę rowerową

7. Mającym swój budżet i narzędzia prawne zespołem ds. aktywnej mobilności