NIe dla parkingowca na Dworcowej

Jako stowarzyszenie działające na rzecz aktywnego transportu oraz poprawy jakości życia w mieście, stanowczo sprzeciwiamy się budowie parkingowca u zbiegu ulic Rybackiej i Dworcowej.

Uważamy, że tego typu działania są sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju, która wymieniana jest w wielu dokumentach miejskich.

Jesteśmy przeciwni, ponieważ:

– Miasto nie posiada żadnej polityki parkingowej i nagły pomysł budowy w tym miejscu parkingowca wydaje się działaniem przypadkowym.
– Budowa parkingowca na 100 – 120 miejsc w tej lokalizacji będzie zaproszeniem do wjeżdżania samochodem do i tak już obciążonego ruchem centrum miasta.
– Budowa parkingowca w miejscu, które jest obsługiwane przez komunikację zbiorową, całkowicie mija się z celem.
– Parkingowiec wcale nie będzie rozwiązywał potrzeb parkingowych mieszkańców okolicy, tylko zachęcał kolejne samochody do wjazdu do ścisłego, historycznego centrum miasta. W dni wolne od pracy nie występują problemy z miejscami parkingowymi w centrum Szczecina.
– Koszt budowy jednego miejsca parkingowego w parkingowcu, to ok. 50 tys. zł pomnożone przez 100. Wychodzi, że miasto musiałoby włożyć w budowę minimum 5 mln złotych, a biorąc pod uwagę że pod tą działką znajduje się węzeł sieci C.O., należy doliczyć koszt przełożenia magistrali ciepłowniczej.
– Zaprezentowana koncepcja architektoniczna jest niewspółmierna do historycznego otoczenia tego miejsca. Oryginalnie miejsce to było zabudowane przez kamienice o gabarytach podobnych do sąsiednich zabudowań.
– Posiadanie samochodu wcale nie wiąże się z prawem do miejsca parkingowego. Nie widzimy potrzeby fundowania miejsc parkingowych w centrum miasta, jeśli gmina zapewnia dotowaną komunikację publiczną.

Apelujemy o opracowanie najpierw spójnej polityki parkingowej a następnie budowę parkingów park& ride i w ostatniej kolejności wprowadzanie miejsc parkingowych w centrum.