Nowa droga rowerowa na Bramie Portowej.

 

W dniu 10.05.2017 spotkaliśmy się z panem Wiceprezydentem Michałem Przepierą oraz z panem radnym Markiem Duklanowskim by symbolicznie otworzyć nowo wybudowany odcinek drogi dla rowerów na Bramie Portowej.

Dzięki temu krótkiemu odcinkowi bardzo wielu rowerzystów, dla których wcześniej barierą nie do przełamania było pokonanie skrzyżowania na Bramie Portowej, będzie mogło sprawnie i bezpiecznie przemieszczać się w tym rejonie miasta. Poza tym po wymalowaniu pasów rowerowych na ul. 3 maja zostanie zapewniona ciągłość jazdy od Dworca Głównego do Urzędu Miasta.

Inwestycja na Bramie Portowej jest efektem warsztatów zorganizowanych przez stowarzyszenie Rowerowy Szczecin dwa lata temu w ramach projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej”. Dzięki naszej współpracy z Wiceprezydentem Michałem Przepierą udało się umieścić w budżecie miasta “Program małych usprawnień rowerowych”. Nie bez znaczenia było też zaangażowanie radnego, pana Marka Duklanowskiego.

Pragniemy podziękować również panu Hubertowi Barańskiemu z Łódzkiej Fundacji Fenomen, który uczestniczył w warsztatach jako ekspert i pomógł nam wypracować wspólne stanowisko.

Plan programu zawierał:
1. Budowę w/w drogi dla rowerów

2. Wprowadzenie usprawnień dla ruchu rowerowego w obrębie Starego Miasta

3. Likwidację wysokich krawężników na przejazdach dla rowerów.

Dwie ostatnie pozycje czekają jeszcze na realizację.