Kim jesteśmy

O nas 

Rowerowy Szczecin to stowarzyszenie działające na rzecz rowerzystów i popularyzacji transportu rowerowego w mieście.

Stowarzyszenie  liczy 107 członków

Członkowie zwyczajni: 10 osób
Członkowie wspierający: 96 osób
Członkowie honorowi: 1 osoba

Cele Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin: 

  • poprawa warunków poruszania się na rowerze w Szczecinie,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu oraz idealnego środka codziennego transportu (do pracy, do szkoły itp..),
  • poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środka transportu.


Współpraca

Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin współpracuje z Urzędem Miasta poprzez Zespół ds. Komunikacji Rowerowej, który został utworzony w 2006.  Podczas spotkań z urzędnikami, opiniujemy projekty i działania Urzędu Miasta, a przede wszystkim monitorujemy i oceniamy jego poczynania.

W Szczecinie i  w regionie współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowowymi realizując wspólne projekty.

Na poziomie ogólnopolskim jesteśmy członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, którego misją jest polepszenie warunków życia wszystkich mieszkańców, poprzez zmianę prawa o ruchu drogowym, kampanie edukacyjne itp.

Działania Rowerowego Szczecina: 

Ideę zrównoważonego transportu i transportu rowerowego popularyzujemy poprzez imprezy rowerowe, projekty edukacyjne, warsztaty, wydawnictwa, spotkania, kampanie promocyjne.

Prowadzimy dialog z władzami samorządowymi:  na Zespole do spraw Komunikacji Rowerowej przygotowujemy opinie i stanowiska nt. infrastruktury rowerowej, która powinna być budowana wg. najlepszych praktyk, czyli najlepszych i najnowszych standardów. Realizujemy to poprzez konsultacje, warsztaty, szkolenia, seminaria, opracowywanie koncepcji.

Promujemy korzyści płynące z rozwoju ruchu rowerowego oraz bezpiecznych zachowań komunikacyjnych wśród kierowców i rowerzystów poprzez projekty edukacyjne, masowe imprezy i spotkania.


Najważniejsze projekty: 

Inwentaryzacja Dróg Rowerowych w Szczecinie „Rowerem bez Barier”
Udział w ogólnopolskim projekcie „Rowerowa Sieć Nadzoru”
Odkorkuj Miasto
Re’cykling
Akademia Rowerowa
Rowerowa Szkoła
Społeczny Warsztat Rowerowy
Dziękujemy, że jeździsz rowerem