Patron Honorowy Święta Cyklicznego

Patronem Honorowy Święta Cyklicznego 2016 jest Województwo Zachodniopomorskie

 

 

Aktualne informacje o możliwości skorzystania z dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego uzyskają Państwo w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie przy ul. Kuśnierskiej 12 b oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Informacji o aktualnych formach wsparcia można uzyskać również w Instytucjach Pośredniczących RPO WZ:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzki Obszar Funkcjonalny

Najświeższe informacje dotyczące naborów wniosków oraz planowanych konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.rpo.wzp.pl

a są to w m.in.:

Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna
Termin, od którego można składać wnioski:
30.06.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski:
31.08.2016 r.
Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna
Termin, od którego można składać wnioski:
30.06.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski:
31.08.2016 r.
Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna. 
Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna
Termin, od którego można składać wnioski:
03.06.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski:
Listopad 2016 r.
Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu
Oś priorytetowa IV Naturalne Otoczenie Człowieka
Termin, od którego można składać wnioski:
04.05.2016 r.
Termin, do którego można składać wnioski:
Listopad 2016 r.

UE + RPO + WZP